طی مراسمی؛

از «سند نقض حقوق بشر در انگلیس ۲۰۱۴» رونمایی شد

سیاسی

طی مراسمی با حضور صاحبنظران حقوق بین الملل و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، از دومین گزارش نقض حقوق بشر در انگلیس ویژه سال ۲۰۱۴ رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سند جامع نقض حقوق بشر در کشور انگلیس که با توجه به موارد نقض حقوق بشر در این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی، از سوی مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر تدوین شده است صبح امروز طی مراسمی با حضور سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، احمد اسفندیاری معاون بین املل سازمان بسیج و رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر و لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران رونمایی شد.

این سند که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی تدوین شده است از امروز در سایت مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر قابل دسترسی است.

نخستین گزارش نقض حقوق بشر در کشور انگلستان که مربوط به اتفاقات سال ۲۰۱۳ میلادی در این کشور بوده است سال گذشته رونمایی شد؛ همچنین گزارش های اول و دوم نقض حقوق بشر در کشور آمریکا ویژه سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی نیز که سال گذشته و امسال با حضور اندیشمندان رونمایی شد هم اکنون در سایت مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر قرار دارد.