مخالفت شهروندان اسپانیا با لایحه تغییر قوانین تظاهرات

سیاسی

این لایحه که در صورت تصویب نهایی منجر به محدود کردن ضوابط تظاهرات می‌شود، در مجلس نمایندگان تصویب شده و توسط سنا در حال بررسی است.

هزاران نفر از شهروندان اسپانیایی در اعتراض به لایحه تغییر قوانین اعتراض خیابانی، در مادرید تظاهرات کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، این لایحه که در صورت تصویب نهایی منجر به محدود کردن ضوابط تظاهرات می‌شود، در مجلس نمایندگان تصویب شده و توسط سنا در حال بررسی است.

این لایحه بر تجمع و اعتراض خیابانی در برابر امکان حساس سیاسی تمرکز دارد.

اکثریت سنای اسپانیا هوادار دولت حاکم بوده و در صورت موافقت، این قانون از ماه فوریه رسمیت می‌یابد.

کد N694272