آنجلینا جولی در عراق: جامعه جهانی در حفاظت از آوارگان ناکام مانده است

کد N693970