صبح امروز؛

معاون اول رییس‌جمهور وارد بندرعباس شد

دولت

در این سفر یك روزه جهانگیری از پروژه نفت ستاره جنوب، فاز ۲ اسكله شهید رجایی و طرح توسعه فاز سوم این اسكله بازدید خواهد كرد و در یك بازدید هوایی از جزئیات مربوط به پروژه پل در دست ساخت خلیج فارس مطلع خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور برای بازدید از استان هرمزگان دقایقی پیش وارد فرودگاه شهر بندرعباس شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون اول رئیس جمهور که قرار بود به منظور بازدید از استان هرمزگان و افتتاح و بهره برداری از چند پروژه، به این استان سفر کند٬ دقایقی پیش وارد بندرعباس شد.

در این سفر یك روزه جهانگیری از پروژه نفت ستاره جنوب، فاز ۲ اسكله شهید رجایی و طرح توسعه فاز سوم این اسكله بازدید خواهد كرد و در یك بازدید هوایی از جزئیات مربوط به پروژه پل در دست ساخت خلیج فارس مطلع خواهد شد.

قابل ذکر است وزرای راه و شهرسازی٬ نفت و بهداشت و درمان و همچنین ترکان مشاور رییس‌جمهور٬ و ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور در این سفر جهانگیری را همراهی می‌کنند.

بازدید از منطقه آزاد قشم و شرکت در جلسه رسیدگی به مشکلات این منطقه از برنامه‌های دیگر جهانگیری در این سفر است.

کد N693856