برخی از دیدارهای عبدالله از نگاه دوربین رویترز/ احمدی‌نژاد و عبدالله درحال دعا

کد N693386