اشتاین مایر:

پگیدا چهره آلمان را در عرصه بین المللی خدشه دار کرد

سیاسی

وزیر امورخارجه آلمان رویدادهای اخیر در آلمان متاثر از تحرکات گروه پگیدا را عامل خدشه دار شدن چهره این کشور قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،«فرانک والتر اشتاین مایر» در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ همچنین اظهار داشت:اینگونه تحرکات در هر کشوری بر وجه بین المللی آن تاثیردارد و آلمان نیز در این میان مستثنی نیست.

وی با انتقاد از گروه پگیدا تصریح کرد:هر گونه اعتراض و مخالفت نسبت به هر پدیده ای باید در چارچوب قاعده و قوانین خود صورت گیرد.

وزیر امورخارجه آلمان با بیان اینکه شمار اعضای پگیدا آنچنان زیاد نیستند که بتوانند عامل بروز تحولی عظیم شوند، گفت:آلمان همواره از تحرکات این گروههای کوچک ضربه خورده است.

این در حالی است که قرار است پگیدا امروز بعد ازظهر در درسدن دست به برگزاری تظاهرات بزند .