اردوغان:

اگر اتحادیه اروپا مخالف اسلام هراسی است باید عضویت ترکیه را بپذیرد

سیاسی

رئیس جمهور ترکیه در جدیدترین انتقاد خود از کشورهای غربی گفت : اگر اتحادیه اروپا واقعا با اسلام هراسی مخالف است باید عضویت ترکیه را بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» که در حال بازدید از کشورهای آفریقایی است با بیان این مطلب و زیر سوال بردن درستی اظهارات بیان شده از سوی مقامات غربی در مورد مخالفت آنها با اسلام هراسی گفت: اگر آنها واقعا اینطور فکر می کنند باید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ار بپذیرند.  

اردوغان در هفته های گذشته و بویژه بعد از وقوع حوادث خونین در پاریس و تکرارا اهانت نشریه شارلی ابد به مقدسات مسلمانان، انتقادهای تندی را از مقامات غربی انجام داده بود.  

رئیس جمهور ترکیه  با انتقاد از سیاست اسلام ستیزی غرب تهدید کرد در صورت عدم پذیرش الحاق ترکیه به اروپا کشورش راه خود را خواهد رفت.

اردوغان با انتقاد از سیاست های غرب گفت:  بازی های جدی علیه جهان اسلام به راه افتاده است که یکی از آنها اسلام ستیزی و دیگری برخورد تمدن ها است.

درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا (نهادی که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد) در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد. ترکیه از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ به طور رسمی به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه شناخته شد و مذاکرات برای الحاق ترکیه در این اتحایده از سوم  اکتبر ۲۰۰۵ آغاز گردید اما با این وجود درخواست ترکیه برای حضور در بروکسل هنوز راه به جایی نبرده است.