شورای امنیت درباره اوکراین تشکیل جلسه می دهد

سیاسی

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برای بررسی اوضاع اوکراین تشکیل جلسه می دهد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه،یک دیپلمات غربی با اعلام این خبر افزود: اعضای شورای امنیت سازمان ملل به احتمال زیاد روز دوشنبه بار دیگر درباره اوضاع اوکراین گفتگو خواهند کرد.

این دیپلمات همچنین افزود: شورای امنیت سازمان ملل پیش نویس بیانیه درباره حمله به شهر ماریوپل واقع در شرق اوکراین را که هیات نمایندگی انگلیس ارائه کرده همچنان در دست بررسی دارد.

وی در ادمه تصریح کرد: اصلاحاتی در متن این بیانیه پیشنهاد شده که باید درباره آنها هماهنگی صورت گیرد. گفتگوها درباره این بیانیه همچنان ادامه دارد و به احتمال زیاد اعضای شورای امنیت بار دیگر روز دوشنبه در این زمینه گفتگو خواهند کرد.

این در حال است که نشست قبلی شورای امنیت سازمان ملل برای گفتگو درباره اوضاع اوکراین 21 ژانویه برگزار شد.