با موافقت نمایندگان؛

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اجرای پروژه‌ها بهره‌برداری خواهد کرد

مجلس

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز اجازه بهره‌برداری یا فروش را به بخش غیردولتی خواهند داد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز اجازه بهره‌برداری یا فروش را به بخش غیردولتی خواهند داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان با ماده 4 الحاقی این لایحه موافقت کردند.

طبق این ماده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است با هماهنگی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود و عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری شده و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل یا خارج را به بخش خصوصی بدهند.

ماده الحاقی 4 رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح‌ها، پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها،‌ پروژه‌ها و فعالیت‌ها الزامی است آیین‌نامه اجرای این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کد N691949