فیلم/کمین حزب الله و ارتش سوریه ضد تروریست های جبهه النصره

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و حزب الله لبنان طی کمینی ضد گروههای تروریست های جبهه النصره در جنوب سوریه در نزدیکی جولان حداقل 30 تروریست جبهه النصره را به هلاکت رساند.

فیلم/کمین حزب الله و ارتش سوریه ضد تروریست های جبهه النصرهبین الملل: ارتش سوریه و حزب الله لبنان طی کمینی ضد گروههای تروریست های جبهه النصره در جنوب سوریه در نزدیکی جولان حداقل 30 تروریست جبهه النصره را به هلاکت رساند.