علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا:

جلسه تفهیم اتهام "مردم امروز" به دوشنبه موکول شد

سیاست داخلی

گویا اتهام روزنامه "مردم امروز" توهین به مقدسات عنوان شده در حالیکه ما معتقدیم در شماره مورد بحث این روزنامه توهینی به مقدسات کشورمان وجود نداشت.

وکیل روزنامه "مردم امروز" از موکول شدن جلسه تفهیم اتهام به روز دوشنبه خبر داد.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جلسه تفهیم اتهام روزنامه "مردم امروز" عنوان کرد: امروز ما به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردم که بازپرس اعلام کرد سرش شلوغ است و جلسه تفهیم اتهام به روز دوشنبه موکول شد.

وی افزود: گویا اتهام روزنامه "مردم امروز" توهین به مقدسات عنوان شده در حالیکه ما معتقدیم در شماره مورد بحث این روزنامه توهینی به مقدسات کشورمان وجود نداشت.

گفتنی است، روزنامه «مردم امروز» شنبه (27 دی) با دستور مقام قضایی به دلیل انتشار مطلبی تحت عنوان « من هم شارلی هستم» توقیف شد.

کد N690996