ارسال کمک های بشردوستانه ترکمنستان به افغانستان

سیاسی

رئیس جمهوری ترکمنستان حکم ارائه کمک های بشر دوستانه را به ساکنان مناطق مرزی افغانستان امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آکی پرس از ارسال کمک های بشردوستانه ترکمنستان به ساکنان مناطق مرزی افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش «قربانقلی بردی محمد اف» رئیس جمهوری ترکمنستان در مراسمی در سفارت افغانستان در عشق آباد حکم ارائه کمک های بشر دوستانه را به ساکنان مناطق مرزی افغانستان امضا کرد.

در این مراسم وزرای خارجه ترکمنستان، افغانستان، نمایندگان سازمان ها و دیگر مقامات هر دو کشور حضور داشتند و این کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی و تجهیزات مورد نیاز برای مدارس در افغانستان است.