نظریه پرداز امریکایی در گفتگو با مهر:

سیاست خارجی عربستان با مرگ عبدالله تغییر نمی کند

سیاسی

«استفن لندمن» نظریه پرداز آمریکایی معتقد است که مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی تغییری در سیاست خارجی این کشور از جمله در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی بامداد روز جمعه سوم بهمن ماه درگذشت. این در حالی است که پادشاه عربستان چند وقتی بود که به خاطر بیماری ذات الریه در بستر بیماری به سر می برد.

از منظر تاثیر عوامل فردی بر  سیاست خارجی کشورها «جیمز روزنا»(بنیانگذار مکتب فرارفتارگرایی) در نظریه معروف خود معتقد است که عامل شخصیت از عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی کشورهاست.

روزنا معتقد است که 5 متغیر شخصیت، نقش، جامعه، حکومت و نظام بین الملل بر سیاست خارجی دولتها تاثیر می گذارند. به اعتقاد وی در کشورهای جهان سوم نقش متغیرهای فردی(شخصیت) و نظام بین الملل در مقایسه با سه متغیر دیگر بر سیاست خارجی کشورها بیشتر است.

با استفاده از ابزار تحلیل روزنا انتظار می رود شاهد تغییراتی در سیاست خارجی عربستان سعودی با مرگ پادشاه این کشور باشیم. استفن لندمن نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با خبرنگار مهر این احتمال را بعید می داند.

لندمن معتقد است که سیاست خارجی عربستان با مرگ ملک عبدالله تغییر جدی نخواهد کرد.

به اعتقاد وی تغییر در استراتژیها و اهداف سیاست خارجی عربستان با مرگ ملک عبدالله بعید به نظر می رسد.

به اعتقاد این نظریه پرداز امریکایی احتمال تغییر شاید در سطح تاکتیکها متصور باشد.

لندمن در ادامه گفتگوی خود با مهر تصریح کرد: باید توجه داشت که ملک عبدالله چند وقتی بود که دیگر کنترل امور را در اختیار نداشت.

وی افزود: عبدالله چند وقتی بود که در بستر بیماری به سر می برد و کنترل امور و اداره کشور و سیاست خارجی را عملا در اختیار نداشت.

لندمن در پایان این گفتگو احتمال تغییر سیاست خارجی عربستان در قبال ایران متعاقب مرگ پادشاه عربستان سعودی را نیز امری بعید دانست.

............

جواد حیران نیا