افزایش اقدامات ضد اسلامی در فرانسه

واحدمرکزی خبر نوشت:

دیده بان ملی مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه اعلام کرد در دو هفته گذشته و از زمان حملات افراط گرایان در پاریس که هفده کشته بر جا گذاشت، یکصد و بیست و هشت اقدام ضداسلامی خارج از منطقه پاریس گزارش شده است.
دیده بان ملی مبارزه با اسلام هراسی وابسته به شورای مسلمانان فرانسه افزود تعداد موارد اقدامات اسلام ستیزی در فرانسه در دو هفته اخیر به اندازه مواردی است که در سراسر سال دو هزار و چهارده در این کشور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، این آمار و ارقام بر اساس شکایت هایی که به سرویس های امنیتی خارج از منطقه پاریس ارائه شده، تهیه شده است. این موارد شامل اقدامات خرابکارانه بر ضد مساجد، تهدید و توهین به مسلمانان است.
در سرتاسر سال دو هزار و چهارده در مجموع یکصد و سی و سه مورد رفتار اسلام ستیز در فرانسه به ثبت رسیده بود.

4949

کد N689502

خواندنی از سراسر وب