اولین اقدامات پادشاه جدید عربستان/رئیس دربار سعودی برکنار شد

سیاسی

سلمان بن عبدالعزیز که پس از مرگ عبدالله به عنوان پادشاه جدید عربستان معرفی شد، با صدور فرمانهایی تغییراتی در هیئت حاکمه این کشور ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، در پی مرگ عبدالله بن عبدالعزیز، سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه جدید عربستان، فعالیت خود را آغاز کرد. سلمان هم پس از تکیه بر تخت پادشاهی سعودی، تغییراتی در هیئت حاکمه عربستان ایجاد کرد، بر این اساس که وی محمد بن سلمان را به عنوان وزیر دفاع و رئیس دربار پادشاهی منصوب کرد.

بر اساس فرمان پادشاه جدید عربستان، محمد بن نایف به عنوان جانشین ولیعهد و معاون دوم نخست وزیر عربستان منصوب شده است.

مقرن بن عبدالعزیز هم که ولیعهد سلمان شده است، به عنوان معاون نخست وزیر عربستان منصوب شده است.

با فرمان سلمان بن عبدالعزیز، خالد التویجری هم از منصب خود به عنوان رئیس دربار سعودی برکنار شد.