رئیس جریان المرده لبنان:

مقاومت مکان و زمان واکنش به اسرائیل را مشخص خواهد کرد

سیاسی

رئیس جریان المرده لبنان با اشاره به اینکه مقاومت مکان و زمان واکنش به اسرائیل را مشخص خواهد کرد، بر حمایت همه جانبه از مقاومت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سلیمان فرنجیه رئیس جریان المرده و نماینده پارلمان لبنان اعلام کرد: ما در رویارویی با دشمن در کنار مقاومت هستیم.

وی افزود: رژیم اسرائیل دشمن اصلی و اول کشورهای منطقه است.

فرنجیه تاکید کرد: مقاومت مکان و زمان واکنش به اسرائیل را مشخص خواهد کرد و در هر تصمیمی که مقاومت اتخاذ کند ما در کنار آنها هستیم.ما درکنار مقاومت خواهیم ماند.دودستگی میان ما به نفع دشمن است و مقاومت این را می داند.