تصاویری از شکار داعشی ها از سوی تک تیراندازهای حزب الله

شکار بی نقص و بدون خطای عناصری از گروه تروریستی داعش توسط تیراندازان حزب الله لبنان در فیلم ویدئویی نمایش داده شده است.

تصاویری از شکار داعشی ها از سوی تک تیراندازهای حزب اللهشکار بی نقص و بدون خطای عناصری از گروه تروریستی داعش توسط تیراندازان حزب الله لبنان در فیلم ویدئویی نمایش داده شده است.

 

49 261

کد N687177