سخنگوی دولت در پاسخ به ایلنا:

هر نماینده حق دارد نظرش را بگوید/ حاشیه‌های اخیر مجلس بی‌سابقه بود

دولت

هر نماینده این حق را دارد که نظراتش را بگوید٬ البته نمایندگان دیگر هم این حق را دارند که در پاسخ به نظر نماینده مربوطه٬ نظراتی اثباتی خود را بیان کنند.

 سخنگوی دولت در خصوص اتفاقات مجلس تاکید کرد: به خاطر ندارم در ۱۶ سال گذشته چنین اتفاقی در مجلس رخ داده باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران٬ در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا منبی بر اینکه واکنش دولت به حواشی نطق مطهری در مجلس چیست٬ گفت: من به عنوان یک عضو دولت و شخصی که چهار دوره به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتم٬ فکر می‌کنم هر نماینده این حق را دارد که نظرش را بگوید البته نمایندگان دیگر هم این حق را دارند که در پاسخ به نظر نماینده مربوطه نظراتی اثباتی خود را بدهند. من به خاطر ندارم در ۱۶ سال گذشته چنین اتفاقی رخ داده باشد.

وی گفت: مجلس جایگاه محترمی است و باید در همه ادبیاتی که استفاده می‌شود شئونات نماینده‌ها نیز رعایت شود نگاه جزئی مورد تایید ما هم نیست.

کد N686859