این مصاحبه بازگوكننده همه نظرات من در خصوص مسائل 88 نیست

سیاست داخلی

مباحث این مصاحبه، به صورت كامل منتشر نشده است و نمی‌تواند بازگوكننده نظر من در خصوص مسائل سال 88 باشد.

یك فعال سیاسی اصلاح‌طلب مصاحبه اخیر منتشرشده از وی را تقطیع شده دانست.

علی تاجرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به انتشار مصاحبه‌ای از وی در خصوص مسائل سال 88 گفت: مصاحبه‌‌ای كه اخیرا از من منتشر شده است، مصاحبه‌ای تقطیع شده و مربوط به چندین هفته پیش است.

وی ادامه داد: مباحث این مصاحبه، به صورت كامل منتشر نشده است و نمی‌تواند بازگوكننده همه نظرات من در خصوص مسائل سال 88 باشد.

کد N686595