فیلم/ دستگیری عامل بمبگذاری در استانبول

سیاسی

ویدئوی منتشر شده از تظاهرات روز یکشنبه در محله قاسم پاشا استانبول نحوه دستگیری یکی از مظنونین به بمبگذاری در این منطقه را نشان می دهد.

فیلم/ دستگیری عامل بمبگذاری در استانبولویدئوی منتشر شده از تظاهرات روز یکشنبه در محله قاسم پاشا استانبول نحوه دستگیری یکی از مظنونین به بمبگذاری در این منطقه را نشان می دهد.