بوستون گلوب گزارش داد:

رئیس جمهوری که به چهره ناامید کشورش تبدیل شد

سیاسی

دولت اوباما به طور رسمی به یک اردک لنگ تبدیل شده است و اکنون بن بستی که در واشنگتن بوجود آمده سابقه ای در تاریخ آمریکا ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی بوستون گلوب (bostonglobe) در مطلبی با عنوان "اوباما چهره ناامید شهروندان آمریکایی است" نوشت: در حالی که قرار است اوباما در روز سه شنبه سخنرانی سالانه خود را ایراد کند، مطمئنا این ملت آمریکا هستند که در مورد او به فکر فرو می روند و در مورد کلماتی که او حدود 6 سال قبل دائما تکرار می کرد، تامل می کنند.

بوستون گلوب نوشت: «وقتی اوباما وارد صحنه سیاست شد، بیشتر شبیه فردی بیگناه بود و بسیاری به خاطر داشتن مشکلات زیاد، ناچار شدند که به او رای بدهند. همچنان شعار اوباما مانند قبل "بله ما می توانیم" است و به نظر می رسد که او راه سختی را در پیش رو دارد.

اکنون 6 سال گذشته است و اوباما راه زیادی را پیموده است، باراک اوباما اکنون به چهره ناامید شهروندان آمریکایی تبدیل شده است و او در زمینه آبرو بخشیدن به شهروندان آمریکایی شکست خورده است. دشمنان اوباما هرگز او را یک مرد عملگرا و نیروی قوی و خوبی نیافتند.»

این روزنامه در ادامه نوشت: «بزرگ‌‌‌‌‌ترین مسائلی که اوباما در ابتدا با آنها روبرو شد، جنگ های آمریکا و رقابت بود و او در سال های اخیر اشتباهات زیادی را در پایان دادن به این روند انجام داد و اوباما در این چند سال نتوانست در دخالت های پنتاگون در جنگ هایی که به آمریکا مرتبط نمی شد، نیز جلویگری کند.

چالش داخلی اوباما اکنون ابراز نارضایتی و عدم برابری و مساوات برای سیاه پوستان است و این بی عدالتی نژادی در آمریکا، آمریکا را در این زمینه ممتاز کرده است و همچنان برده داری در آمریکا  ادامه دارد در حالی که قول هایی که اوباما در ابتدای دوره ریاست جمهوری به مردم داد حاوی تغییرات زیادی حقوق مدنی مردم بود.»

این روزنامه در پایان نوشت: «فرای انتظارات زیاد از رئیس جمهور و قوانین و اجرائیات، بیشتر شهرواندان آمریکایی اکنون متوجه شده اند که اوباما هم مانند روسای جمهور پیشین آمریکا شکست خورده است.

دولت اوباما به طور رسمی به یک اردک لنگ تبدیل شده است و اکنون بن بستی که در واشنگتن بوجود آمده است سابقه ای در تاریخ آمریکا ندارد. فضا و جو ناامیدی به طوری همه جا پر شده است که تاکنون در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.

این کاملا مشخص است که اوباما دوباره در سخنرانی خود همه را به استفاده از فرصت ها دعوت می کند و دائما شعار "ما می توانیم" را در سخنرانی خود تکرار می کند اما چیزی که مشخص است، این است که این حرف ها کاملا بیهوده است.»