موافقتنامه همکاری های دفاعی – نظامی ایران و روسیه امضا شد

سیاست داخلی

همکاری در زمینه حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی، مقابله با انواع تروریسم، تجزیه طلبی و افراط گرایی از مفاد این موافقت نامه به شمار می رود.

پس از انجام مذاکرات وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراسیون روسیه، موافقت نامه همکاری های دفاعی – نظامی میان دو امضاء شد.

به گزارش ایلنا، در این موافقت نامه، با اشاره به منافع مشترک طرفین، بر بسط و توسعه و ارتقای سطح همکاری نظامی – دفاعی تاکید شده است.

همکاری برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی، مقابله با انواع تروریسم، تجزیه طلبی و افراط گرایی از دیگر مفاد این موافقت نامه به شمار می رود.

کد N684760