سخنگوی هیات منصفه مطبوعات به ایلنا خبر داد:

توقیف "مردم امروز" موقتی است

سیاست داخلی

هنوز اتهامات مردم امروز و وطن امروز٬ به هیات منصفه مطبوعات نیامده است٬ اما توقیف«مردم امروز» موقتی است چراکه باید پرونده به دادگاه برود و پس از آن٬ طبق تشخیص قاضی، رای صادر می‌شود.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: هنوز اتهامات روزنامه‌های «مردم امروز» و «وطن امروز» به هیات منصفه مطبوعات نیامده است اما نباید فراموش کرد که توقیف «مردم امروز» موقتی است چراکه باید این پرونده به دادگاه برود و پس از آن طبق آنچه قاضی تشخیص داد، رای صادر می‌شود.

علی‌اکبر کسائیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جلسه روز گذشته هیات منصفه مطبوعات عنوان کرد: در این جلسه قرار بود به اتهامات روزنامه اعتماد رسیدگی شود، که الیاس حضرتی مدیرمسئول این روزنامه٬ ضمن تقاضای استمهال مدعی شد دعوتنامه‌ای به دست او نرسیده است٬ برای همین رسیدگی به اتهامات این نشریه به روز دیگری موکول شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران افزود: همچنین در این جلسه سایت «سلام نو» به مدیر مسئولی سعید سیدعلی در دو مورد مجرم شناخته شد و هیات منصفه مطبوعات استان تهران متهم را مستحق تخفیف ندانست.

وی با بیان اینکه سایت «انتخاب» نیز در سه مورد اتهامی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد، گفت: هیات منصفه مطبوعات استان تهران در این مورد هم مدیر مسئول سایت مورد نظر را با اکثریت ارا مستحق تخفیف ندانست.

کسائیان در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اتهام روزنامه‌های «مردم امروز» و «وطن امروز» در هیات منصفه مطبوعات استان تهران مطرح شده است، گفت: هنوز اتهامات این دو روزنامه به هیات منصفه مطبوعات نیامده است٬ اما نباید فراموش کرد که توقیف«مردم امروز» موقتی است چراکه باید این پرونده به دادگاه برود و پس از آن طبق آنچه قاضی تشخیص داد، رای صادر می‌شود.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران با بیان اینکه توقیف «مردم امروز» توسط دادستانی انجام شده است، تصریح کرد: این موضوع هفته آینده نیز در دستور کار ما نخواهد بود چراکه در جلسه هفته آینده به اتهامات سایت دیگری در شعبه 79 رسیدگی خواهد شد.

وی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از زمان دادگاه «مهرنامه»، گفت: در این مورد حضور ذهن ندارم اما از زمانی که رای را صادر کنیم٬ دادگاه یک هفته برای انشای حکم فرصت خواهد داشت.

گفتنی است جلسه این هفته هیات منصفه مطبوعات استان تهران روز گذشته در شعبه 76 و به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد و قرار است هفته آینده این هیات منصفه در شعبه 79 و به ریاست قاضی محمدی کشکولی تشکیل جلسه دهد.

کد N682934