ظریف امروز با مترو به محل کار خود رفت/ مذاکرات به جاهای پیچیده رسیده

سیاسی

محمد جواد ظریف مذاکره خود با جان کری را ' صریح و جدی' توصیف کرد و گفت: مذاکرات پیچیده شده و وارد جزییات شده ایم. در مذاکرات بین المللی هم گرفتاری همیشه در جزییات است.

کد N682267