پلیس آلمان برگزاری تظاهرات ضداسلامی را ممنوع کرد

سیاسی

پلیس آلمان از ممنوعیت برگزاری تظاهرات جنبش ضداسلامی پگیدا در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، برگزاری تظاهرات جنبش ضداسلامی پگیدا در شهر درسدن آلمان ممنوع شد. پلیس آلمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این جنبش از شکل یک تهدید ذهنی خارج شده و اکنون به یک تهدید عینی برای امنیت این کشور تبدیل شده است.

این در حالی است که برخی گزارش ها از دست داشتن افراد وابسته به پگیدا در یک فقره قتل حکایت دارد. خبرگزاری آلمان همچنین اعلام کرد اسلام گراهای افراطی با تهدید ترتیب دهندگان راهپیمایی های پگیدا، خواستار توقف این اقدام شده اند.

بیانیه پلیس حاکی است راهپیمایی پگیدا که قرار بود روز دوشنبه در درسدن برگزار شود، ممنوع شده است. گفتنی است جنبش پگیدا ضمن مخالفت با سیاست های مهاجرت دولت آلمان مدعی است این کشور متعلق به آلمانی ها بوده و مسلمانان جایی در آن ندارند.