هیات دولت تصویب کرد؛

پرداخت 1677 میلیارد ریال از مطالبات شرکت ارتباطات زیر ساخت

دولت

با تصویب هیات وزیران مبلغ یک هزار وششصد وهفتاد وهفت میلیارد و هفتصد و دو میلیون ریال از مطالبات شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت پرداخت می‌شود.

با تصویب هیات وزیران مبلغ یک هزار وششصد وهفتاد وهفت میلیارد و هفتصد و دو میلیون ریال از مطالبات شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت پرداخت می‌شود.

به گزارش ایلنا، بنا بر مصوبه هیات وزیران مبلغ یک هزار وششصد وهفتاد وهفت میلیارد و هفتصد و دو میلیون ریال از بدهی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت از محل اعتبارات تامین شده از "واگذاری دارایی و سهام نیروگاه های کشور" که در اختیار دولت قرار دارند تامین خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 23 /10/ 1393 به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

متن این مصوبه بدین شرح است:

هیئت وزیران در جلسه 17 /10/ 1393 به پیشنهاد شماره 121465 مورخ 10/10/ 1393 کل کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

مبلغ یک هزار وششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هفتصد و هفتاد دو میلیون (000،000،702،677،1) ریال به صورت هزینه از محل اعتبارات جزء (9) ردیف (101000) جدول شماره(8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور با عنوان "اعتبارات موضوع فروش سهام،سهم الشرکه،اموال،دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه" بابت پرداخت بدهی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرکت ارتباطات زیر ساخت موضوع ردیف (13) جدول (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت) قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

کد N680883