گشت تعزیرات حکومتی در مرکز خرید ونک

تعزيرات حكومتي

گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و سرپرست گشت های مشترک تعزیرات حکومتی و رئیس شعبه 46 تعزیرات حکومتی تهران در مرکز خرید ونک انجام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت تعزیرات حکومتی، مرکز خرید ونک یکی از پاساژهای بزرگ تهران که در 120 واحد به ارائه پوشاک و کیف و کفش زنانه پرداخته اما موقعیت این پاساژ دو طبقه تجاری باعث شده که گرانفروشی به قلب این پاساژ هم نفوذ کند و حتی قوانین صنفی زیر پا گذاشته شود، البته همه واحدها هم پیرو این تخلفات نیستند.

گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران این بار به پاساژ ونک می‌رود تا ضمن نظارت بر وضعیت بازار و قوانین صنفی در این مجتمع تجاری پیگیر شکایت‌های مردمی که به سامانه پیامکی 30009651 هم باشند.

از بسته بودن مغازه ها مشخص است که زمزمه‌های ورود تعزیرات پیش از ورود اعضای گشت مشترک تعزیرات و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در پاساژ پیچیده است و مغازه داران در راهروهای پاساژ ایستاده‌اند.

هنوز هم صاحبان واحدهای تجاری به قوانین صنفی و کار تعزیرات حکومتی آشنا نیستند چون در میان صحبت هایشان می شنویم که باز پول کم آوردند و آمدند. بسیاری از واحدهای تجاری تخلفی ندارند اما چون فکر می کنند که تعزیرات بالاخره برای یک موردی جریمه می نویسد، در مغازه‌هایشان را بسته‌اند.

نگاه های متعجب و پر از سوال خریداران حاضر در پاساژ هم نشان می دهد که حتی مردم هم به حقوق خود آشنا نیستند و تعزیرات همچنان برای بسیاری از مردم گمنام است.

امید شهرآبادی سرپرست گشت های مشترک تعزیرات حکومتی و رئیس شعبه 46 تعزیرات حکومتی تهران وارد اتاق مدیریت می شود و با مدیر پاساژ صحبت می کند. صدایی از بلندگوهای پاساژ پخش می شود و از صاحبان واحد های تجاری درخواست می کند که در واحدها را برای بازرسی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت باز کنند.

بازرسان کار خود را شروع می‌کنند و مدیر پاساژ هم می رود تا چهره به چهره با صاحبان واحدهای تجاری صحبت کند و موفق می شود که آنها راضی به باز کردم مغازه ها کند.

یک ساعتی طول می‌کشد که گزارش‌های تخلف واحده ها را بیاورند و در این مدت مدیر پاساژ ملزم به اطلاع رسانی قوانین صنفی ظرف 20 روز به تمام واحدها و رعایت این قوانین می شود و صورتجلسه ای به امضای حاضران می رسد.

حدود 40 پرونده روی میز است و هر یک از صاحبان واحدهای تجاری برای دفاع و صدور رای به اتاق مدیریت فراخوانده می شوند. بیرون اتاق مدیریت همه با برگه های صورتی رنگ گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت ایستاده اند و با هم صحبت می کنند.

پس از بررسی تمام پرونده ها رئیس شعبه 46 تعزیرات استان تهران اعلام می کند که 3 نفر با ارائه مدارک معتبر رای برائت گرفتند و بقیه با تخلف‌های عدم درج قیمت، نداشتن فاکتور معتبر و گرانفروشی برابر قانون برخورد می شود، هرچند که این بار سعی کردیم ارشادی عمل کنیم، اما پس از پایان 20 روز مهلت اعلام شده با متخلفان به صورت جدی تر برخورد می شود.

پس از گشت مشترک در پاساژهای میلاد نور، نصر و کسا، مرکز خرید ونک چهارمین پاساژ تجاری است که گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران به سراغ آن می‌رود و مهلت قانونی برای رعایت قوانین صنفی تعیین می کند، اما به دلیل کمبود نیرو و تعدا زیاد گشت ها هنوز موفق به حضور مجدد و نظارت مستمر در هیچ یک از مراکزی که مهلت قانونی تعیین شده، نشده اند.

انتهای پیام

کد N680854