فیلم/ ادامه بمباران مواضع داعش در عین العرب

سیاسی

گروه بین الملل: با ادامه مقاومت مدافعان کرد در عین العرب، بمباران مواضع گروه تروریستی داعش از سوی جنگنده های ائتلاف همچنان ادامه دارد. این در حالی است که این حملات تاکنون 50 درصد موفقیت آمیز بوده است.

فیلم/ ادامه بمباران مواضع داعش در عین العربگروه بین الملل: با ادامه مقاومت مدافعان کرد در عین العرب، بمباران مواضع گروه تروریستی داعش از سوی جنگنده های ائتلاف همچنان ادامه دارد. این در حالی است که این حملات تاکنون 50 درصد موفقیت آمیز بوده است.