متهم سیاهپوست آمریکایی جان پلیس را نجات داد + فیلم

سیاسی

نوجوان سیاهپوست 17 ساله در ایالت فلوریدا با مشاهده حمله قلبی یک افسر پلیس، همکاران وی را باخبر کرده و جان وی را نجات داد.

متهم سیاهپوست آمریکایی جان پلیس را نجات داد + فیلمنوجوان سیاهپوست 17 ساله در ایالت فلوریدا با مشاهده حمله قلبی یک افسر پلیس، همکاران وی را باخبر کرده و جان وی را نجات داد.