افزایش قیمت بلیط اتوبوس مردم را به خیابانهای سائوپائولو کشاند

سیاسی

مردم در اعتراض به افزایش قیمت بلیط با پلیس در سائوپائولوبا درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از درگیری معترضان و پلیس در سائوپائولو در اعتراض به افزایش قیمت بلیط اتوبوس خبر داد.

بر اساس این گزارش ماموران پلیس برای متفرق کردن جمعیت تظاهرات کنندگان که گفته می شود 20 هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند، از گاز اشک‌ آور و بمب‌ های صوتی استفاده کردند.

مقامات برزیلی گفته اند که افزایش بهای بلیت از نرخ تورم کمتر بوده است. دیلما روسف، رئیس‌ جمهوری این کشور نیز با ستایش از معترضان به دلیل بیان خواسته های خود گفته بود دولت به آنها گوش می‌ کند اما به نظر می‌رسد هیچ‌ یک از اینها معترضان را قانع نکرده است تا به خانه‌ های خود بازگردند.