لوفیگارو:

یک سوم اعضای داعش از اروپا آمده‌اند

سیاسی

یک روزنامه فرانسوی با انتشار گزارشی درباره پیامدهای خطرناک عضوگیری گروه تروریستی داعش از اتباع اروپایی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوفیگارو امروز در گزارشی اعلام کرد: دست کم یک سوم از اعضای گروه تروریستی داعش از کشورهای اروپایی هستند.

این روزنامه فرانسوی با اشاره به پیامدهای ناشی از این عضویت اتباع اروپایی در گروههای تروریستی، درباره احتمال بازگشت آنها به کشورهای خود و وقوع حوادثی نظیر آنچه اخیر در پاریس رخ داد هشدار داده است.