رژیم صهیونیستی:

تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره اسرائیل شرم آور است!

سیاسی

رژیم صهیونیستی ادعا کرد که تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره جنایات تل آویو شرم آور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی، رژیم اسرائیل اقدام دادگاه کیفری بین المللی برای تحقیقات درباره جنایات تل آویو در جنگ اخیر غزه را شرم آور توصیف کرد.

این اقدام دو هفته پس از پیوستن تشکیلات خودگردان فلسطین به دادگاه کیفری بین المللی صورت می گیرد. تحقیقات رسمی درباره جنایات انجام شده در جنگ 51 روزه غزه به طور رسمی از هفته آینده آغاز خواهد شد.

دادگاه بین المللی بر ادله و مدارکی که تشکیلات خودگردان فلسطین ارائه کرده متمرکز شده است و این مدارک، دست داشتن اسرائیل در ارتکاب جنایات جنگی علیه غیر نظامیان فلسطینی در جریان جنگ 51 روزه غزه را ثابت می کند.