مرکز فرهنگی فرانسه در نیجر به آتش کشیده شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از نیامی گزارش داد: تظاهر کنندگان خشمگین نیجری روز جمعه در اعتراض به انتشار کاریکاتور موهن پیامبر گرامی اسلام در هفته نامه فرانسوی شارلی ابدو، مرکز فرهنگی فرانسه را در زیندر، دومین شهر نیجر به آتش کشیدند.

4949

کد N678098