سید حسن نصرالله:

مقاومت برای رویارویی با دشمن آماده ورود به سرزمین‌های اشغالی است

سیاسی

مقاومت لبنان از سال ۲۰۰۶ تا کنون موشک‌هایی از نوع «فاتح ۱۱۰» در اختیار دارد و این نوع موشک‌ها در مقابل موشک‌ها و تجهیزاتی که حزب الله اکنون در اختیار دارد قدیمی به شمار می رود.

«سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد که مقاومت لبنان برای رویارویی با دشمن صهیونیستی آماده ورود به سرزمین‌های اشغالی است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نصرالله تاکید کرد که حزب الله لبنان آمادگی آن را دارد که جنگ را نه فقط با موشک باران بلکه با استفاده از مبارزان به زمین دشمن منتقل کند.

وی افزود که ورود مقاومت یا عدم ورود مقاومت به زمین دشمن را زمان جنگ تعیین می‌کند.

نصرالله تاکید کرد که حزب الله آماده ورود به «الجلیل» در سرزمین‌های اشغالی و دورتر از الجلیل است.

دبیر کل حزب الله لبنان در گف و گوی تفصیلی با شبکه تلویزیونی المیادین فاش کرد که مقاومت لبنان از سال ۲۰۰۶ تا کنون موشک‌هایی از نوع «فاتح ۱۱۰» در اختیار دارد و این نوع موشک‌ها در مقابل موشک‌ها و تجهیزاتی که حزب الله اکنون در اختیار دارد قدیمی به شمار می رود.

وی تاکید کرد که حزب الله لبنان موشک‌ها و تجهیزاتی در اختیار دارد که مقاومت را قادر به رویارویی با هر گونه جنگی با اسرائیل می‌کند.

ادامه دارد...

کد N677332