فیلم/ وقتی پلیس لندن صحنه فیلمبرداری را جدی می گیرد

سیاسی

پلیس انگلیس با جدی گرفتن صحنه فیلمبرداری یک فیلم در لندن، به بازیگرانی که اسلحه قلابی داشتند حمله کرد.

فیلم/ وقتی پلیس لندن صحنه فیلمبرداری را جدی می گیردپلیس انگلیس با جدی گرفتن صحنه فیلمبرداری یک فیلم در لندن، به بازیگرانی که اسلحه قلابی داشتند حمله کرد.