امروز برگزار می شود؛

نشست ویژه وزیران خارجه اتحادیه عرب

سیاسی

معاون دبیر کل اتحادیه عرب از برگزاری نشست ویژه وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، احمد بن حلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب از نشست فوق العاده وزیران خارجه این اتحادیه به ریاست احمد ولد تکدی وزیر خارجه موریتانی خبر داد.

وی افزود: در این نشست موضوع تحرک عربی مطلوب در حمایت از حقوق ملت فلسطین در محافل بین المللی پس از به کار گیری وتوی آمریکا در قبال قطعنامه پایان اشغالگری فلسطین بررسی خواهد شد.