صالحی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای لیزر:

دستاوردهای ایران در حوزه لیزر بسیار حائز اهمیت است

سیاسی

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: از دستاوردهای مهم لیزر استفاده در فنون نظامی و کور کردن رادارهای دشمن و زدودن مین ها است که ایران در این راستا موفق عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در حاشیه دومین نمایشگاه دستاوردهای مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در جمع خبرنگاران گفت: به صورت خلاصه سه نوع لیزر در حال عرضه استY لیزرهای فیبری، لیزرهای نیمه هادی و لیزرهای دیسکی که این سه لیزر ارکان لیزرها را تشکیل می دهند و جمهوری اسلامی ایران توانسته در هر سه حوزه قدمهای بلندی را بردارد.

وی افزود: استفاده های این لیزر در صنعت نامحدود است در مسائل دفاعی استفاده از این لیزر برای همه روشن است و استفاده از آن به خصوص در ارتباط با زدودن مین ها و یا کور کردن رادارهای دشمن حائز اهمیت است که ایران در این جهت قدم های بلندی را برداشته است.

صالحی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای عظیمی داشته و آینده روشنی در این حوزه در انتظار ماست و خبرهای خوشی نیز در حوزه لیزر خواهیم داشت. حجم این نمایشگاه نشان از حجم کاری است که انجام گرفته است.

این خبر تکمیل می شود...