سیفی خبر داد:

۱۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل سدهای لرستان در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شد

سیاسی

خرم آباد - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان گفت: ۱۸۰ میلیارد تومان برای سدهای لرستان در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید استاندار لرستان از سدهای مروک و ایوشان اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۴ برای پروژه های سدسازی لرستان ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که اعتبارات این حوزه در سالجاری ۹۳ میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان به وضعیت مطالبات پیمانکاران پروژه های سدسازی استان اشاره کرد و بیان داشت: طی امسال ۱۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده است.

سیفی افزود: در حال حاضر میزان مطالبات پیمانکاران پروژه های سدسازی استان بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین بدهی مربوط به سد کمندان با نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به وضعیت عملیات اجرایی دو سد کمندان و حوضیان لرستان یادآور شد: سد حوضیان با حجم ذخیره آب ۳۲ میلیون مترمکعب دارای پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان اینکه تاکنون ۶۰ میلیارد تومان برای احداث سد حوضیان هزینه شده است ادامه داد: با بهره برداری از این سد سه هزار هکتار از اراضی منطقه آبی می شود.

سیفی تصریح کرد: در حال حاضر شبکه های سد حوضیان دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و تنها سد استان است که سد و شبکه به طور یکسان دارای پیشرفت کاری هستند.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت اجرای سد کمندان نیز اشاره کرد و  بیان داشت: این سد نیز سال آینده آبگیری می شود و دارای حجم ذخیره آب ۷۲ میلیون مترمکعب است که با بهره برداری از این سد چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منطقه آبیاری می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان اینکه این سد آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز را تامین می کند افزود: از میزان ذخیره آب سد کمندان شش میلیون مترمکعب برای تامین آب شرب ازنا و ۱۲ میلیون مترمکعب برای تامین آب شرب الیگودرز اختصاص خواهد یافت.

سیفی اعتبار امسال این سد را پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و یادآور شد: تاکنون برای احداث سد کمندان ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده که برای تکمیل آن به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است.