۷۰ نماینده طی نامه ای به وزیر ارشاد خواستار شدند:

برخورد جدی با روزنامه اصلاح طلب مردم امروز

سیاسی

۷۰ نماینده مجلس با امضای نامه ای خواستار برخورد جدی با روزنامه اصلاح طلب مردم امروز به خاطر حمایت از نشریه فرانسوی شارلی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس حمید رسایی نماینده مردم تهران در حال جمع آوری امضا از نمایندگان برای نامه ای خطاب به وزیر ارشاد بود.

این نامه که به امضای ۷۰ نفر از نمایندگان رسیده است از تبعیض در برخورد با رسانه ها توسط وزارت ارشاد انتقاد می کند.

در بخشی از این نامه نیز خواستار برخورد شدید با روزنامه اصلاح طلب مردم امروز به خاطر تیتر اخیرش در حمایت از نشریه فرانسوی ضداسلامی شارلی شده است.