درخواست مقتدی صدر از فرانسه

واحد مرکزی خبر نوشت:

رهبر جریان صدر عراق با تاکید بر ضرورت گفتگو بین ادیان، از دولت فرانسه خواست قوانینی متناسب با عرف و عقیده مسلمانان تدوین و افراطیون را مهار کند.
به گزارش پایگاه خبری السومریه نیوز ، مقتدی صدر تاکید کرد پدیده اهانت به ساحت مقدس پیام اکرم (ص) اولین خصومت آشکار بین شرق و غرب بود.
وی از دولت فرانسه خواست قوانینی متناسب با مسلمانان و مهار تندروها تدوین کند..
رهبر جریان صدر تاکید کرد با توجه به حضور شمار زیادی مسلمان در خاک فرانسه که فضای آن با عرف، عقیده و رفتارهای آنها متفاوت است، دولت فرانسه باید برخی تدابیری در این خصوص اتخاذ کند.
مقتدی صدر از فرانسه خواست قوانینی متناسب با همزیستی و در جهت مهار تندروها تدوین کند به گونه ای که آنها نتوانند به شبکه های مخفی تبدیل شوند.
مقتدی صدر همچنین خواستار این شد که نظم قاطعی در کشورهایی اتخاذ شود که مهاجران مسلمان از آنها خارج می شود ، به ویژه اینکه بیشتر آنها مخالفان دولت هایشان نیستند و از ظلم و ستم آن ها فرار نکرده اند.
وی بر ضرورت گفتگو بین ادیان تاکید کرد به گونه ای که از تندروی تندروها بهره برداری نشود بلکه تندروها از فضای باز موجود اروپا استفاده کنند زیرا بدترین چیز برای تندروها بسته نگه داشتن آنهاست.
صدر افزود: دشنام به پیامبر (ص) اولین خصومت علنی بین ملت های مسلمان در شرق با ملت های مسیحی در غرب بود.
مقتدی صدر اظهار شگفتی کرد که حمله به دفتر روزنامه فرانسوی به علت دشنام به پیامبر (ص) و اهانت به ایشان نبود بلکه گفته شد که به علت اهانت به سرکرده تندروها صورت گرفت.

26149

کد N673440