پس از نماز جمعه این هفته؛

احتمال راهپیمایی در مخالفت با مطهری قوت گرفت

سیاست داخلی

برخی گروه‌های سیاسی درصدد طراحی راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه این هفته در مخالفت با مطهری هستند٬ مضاف بر اینکه عده‌ای به دنبال بحث اخراج مطهری از نهاد قانونگذاری هستند.

مخالفت با نطق علی مطهری از مجلس تا این حد به بیرون سرایت کرد که عده‌ای در نماز جمعه این هفته قصد راهپیمایی و اخراج مطهری از مجلس٬ به دلیل نطق وی در خصوص نه دی و موضوع رفع حصر را دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا٬ پس از نطق علی مطهری که موجب بروز حاشیه‌هایی در صحن علنی مجلس و تعطیلی موقت خانه ملت شد٬ برخی گروه‌های سیاسی درصدد طراحی راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه این هفته در مخالفت با مطهری هستند٬ مضاف بر اینکه عده‌ای در مخالفت با این نماینده مجلس درصدد هستند٬ ضمن تقبیح نطق وی٬ خواستار اخراج مطهری از نهاد قانونگذاری شوند.

گفتنی است علی مطهری در بیانیه‌ای که لحظاتی پیش منتشر شد٬ در خصوص اتفاقات مجلس و احتمال از پیش طراحی شدن این حوادث هشدار داده بود و گفته بود اینگونه رفتارها به صورت همزمان و مکمل یکدیگر، شائبه طراحی‌شده بودن این برنامه را به شدت تقویت می‌کند.

کد N673392