با تصویب مجلس:

واریز صد در صد منابع حساب ذخیره ارزی به خزانه داری کشور تا پایان سال95

سیاسی

با موافقت نمایندگان به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا پایان سال آینده 50 درصد و تا پایان سال 95 صددرصد منابع حساب ذخیره ارزی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

براساس این ماده تا پایان سال آینده 50 درصد و از سال 1395 صددرصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‏ شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می‏شود.

همچنین این ماده تصریح دارد: برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

در پایان این ماده نیز آمده است: صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.