فابیوس: دین تروریست‌ها اسلام نیست

سیاسی

وزیر خارجه فرانسه گفت تروریست ها اسلام را دست آویز خود قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه گفت: اسلام دین تروریست ها نیست.

وی یادآور شد: تروریست ها فقط از اسلام به عنوان دستاویزی برای اقدامات تروریستی خود استفاده می کنند.

فابیوس افزود: دین تروریست ها بربریت و وحشیگری است و اسلام دین تروریست ها نیست.