• ۴بازدید

فیلم/ اشک ریختن یک مامور پلیس آمریکا پس از تیراندازی به یک مظنون

یک مامور پلیس آمریکا پس از هدف قرار دادن فرد مظنون ارتکاب به سرقت، دچار عذاب وجدان شده و اشک ریخت.

فیلم/ اشک ریختن یک مامور پلیس آمریکا پس از تیراندازی به یک مظنونیک مامور پلیس آمریکا پس از هدف قرار دادن فرد مظنون ارتکاب به سرقت، دچار عذاب وجدان شده و اشک ریخت.

کد N670501

وبگردی