وزیر کشور هند:

خروج ناتو از افغانستان پیامدهای امنیتی را در جنوب آسیا به همراه دارد

سیاسی

وزیر کشور هند درباه تاثیر خروج ناتو از افغانستان بر امنیت جنوب آسیا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکانامیک تایمز، "راجناث سینگ" ضمن ابراز نگرانی درباره پیامدهای خروج نیروهای ناتو از افغانستان اعلام کرد که عقب نشینی نظامیان خارجی از این کشور پیامدهای امنیتی را در جنوب آسیا به همراه دارد.

وی که نقش قابل توجهی را در مذاکرات استراتژیک دهلی نو و واشنگتن ایفا می کند، با بیان اینکه دهلی نو نظاره گر تحولات افغانستان است، گفت وضعیت وخیم امنیتی در افغانستان پیامدهای امنیتی را برای منطقه و به ویژه در هند به همراه دارد.

با وجود پایان عملیات نیروهای نظامی ناتو در افغانستان پس از ۱۳ سال حضور نظامی در دسامبر سال ۲۰۱۴ در افغانستان، راجناث سینگ تاکید کرد که خروج نیروهای ناتو نه تنها بر امنیت منطقه بلکه بر امنیت آمریکا و کشور های دیگر تاثیر می گذارد.