فیلم/ وضعیت اسفناک آوارگان سوری در اردوگاههای شمال لبنان

سیاسی

گروه بین الملل: آوارگان سوری در پی موج سرمای شدید و برف و بوران در اردوگاههای شمال لبنان در وضعیت بسیار اسفناکی قرار گرفته اند.

فیلم/ وضعیت اسفناک آوارگان سوری در اردوگاههای شمال لبنانگروه بین الملل: آوارگان سوری در پی موج سرمای شدید و برف و بوران در اردوگاههای شمال لبنان در وضعیت بسیار اسفناکی قرار گرفته اند.