بان کی مون: حمله پاریس را نباید به حساب مذهب گذاشت

سیاسی

دبیرکل سازمان ملل روی آوردن به کینه و خشونت را خواست تروریست ها خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دبیرکل سازمان ملل متحد حمله تروریستی به دفتر مجله شارلی ابدو را بی ارتباط به جنگ مذهب خواند.

بان کی مون گفت روی آوردن به کینه و خشونت و تفرقه افکنی را خواست تروریست ها و تنها زمینه ساز افزایش خشونت ها خواهد بود.

وی با اشاره به کشته شدن یک مامور پلیس مسلمان در این حمله تروریستی همچنین گفت: نباید تصور کرد حمله به مجله شارلی ابدو ، جنگ مذهبی، جنگ برای مذهب و به طور کلی آن را به حساب مذهب نوشت، زیرا در این حمله یک مامور پلیس مسلمان نیز کشته شد.