اذعان صهیونیستها به توان موشکی ویران کننده حزب الله لبنان

سیاسی

مشاور امنیت ملی سابق رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که هراس از توان حزب الله را نشان می دهد از مجهز بودن این جنبش به موشکهایی که همه اراضی فلسطین اشغالی را در تیر رس قرار می دهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یعقوب عمیدرو مشاور امنیت ملی سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ما با تهدیدی متفاوت روبرو هستیم که عقیده اسلامی عامل اصلی تحرک آنهاست و قویترین آنها حزب الله است.

وی گفت: حزب الله یک دولت نیست اما بسیار شبیه به آن به ویژه از نظر توان نظامی است زیرا 150 هزار موشک در اختیار دارد. این توان آتشی هولناک و نادری است و شاید بزرگتر از همه آنچه نزد کشورهای اروپایی است باشد.

عمیدور اذعان کرد: حزب الله موشکهای زمین به دریا دور برد، موشک دفاع هوایی، هواپیماهای بدون سرنشین، موشک های جدید ضد زره و تانک در اختیار دارد.حزب الله از سازماندهی و نظم خوبی برخوردار است.هم اکنون حزب الله مشغول حمایت از نظام اسد در سوریه است و بسیاری از نیروهای خود را در این جنگ از دست داده است و در عین حال تجربه جنگی بالایی به دست آورده است. نبرد سوریه برای حزب الله از اهمیت زیادی برخوردار است.سوریه عقبه حزب الله و پل ارتباط دهنده این حزب با ایران است.

این نظامی صهیونیست اعتراف کرد: اگر اسد(رئیس جمهوری سوریه) از این جنگ پیروز بیرون آید موضع حزب الله قوی و نفوذ آن در لبنان و سوریه بیشتر می شود.