نگاه روز/

سایه خونین برج ایفل

سیاسی

گروه بین الملل: روزنامه‌ها و پایگاههای خبری جهان عرب هر روز با انتشار کاریکاتور، نگاه نقادانه خود را به تحولات بین المللی و منطقه ای نشان می دهند که در این مجال به مهمترین آنها اشاره می شود.

آخرین وضعیت برج ایفل

پایگاه لبنانی العهد امروز در کاریکاتور روز خود به وضعیت پرنوسان فرانسه در پی حوادث گروگانگیری اخیر اشاره داشته است. بر این اساس، پس از کشته و زخمی شدن دهها نفر در این حوادث، برج ایفل سایه ای خونین پیدا کرده است.