لاهوتی در مخالفت با حذف ماده 16:

در لایحه رفع موانع تولید، رفع موانع تولیدی را مطرح کنیم

مجلس

در این لایحه ما قصد داریم به تعیین روابط کار و کارفرما که جزئی از موانع تولید محسوب می‌شود بپردازیم.

نماینده لنگرود تاكید كرد: در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر قصد داریم به تعیین روابط کار و کارفرما که جزئی از موانع تولید محسوب می‌شود بپردازیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد لاهوتی در مخالفت با حذف ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مربوط به اصلاحات قانون کار می شود، گفت: در این لایحه قصد داریم بررسی رفع موانع تولیدی را مطرح کنیم که من فکر می‌کنم جایگاه برجسته اصلاحات قانون کار در این لایحه باشد و پرداختن به آن را در یک زمان دیگر صلاح نمی‌دانم و کمیسیون مشترک در باره این موضوع تصمیم‌گیری کرده است.

وی ادامه داد: در این لایحه ما قصد داریم به تعیین روابط کار و کارفرما که جزئی از موانع تولید محسوب می‌شود بپردازیم.

کد N667622